X
تبلیغات
جشنامه
♥ جملاتــــــــ عاشقانـہ ♥
 
تعداد بازدید ها: 32475در این وبلاگ
در کل اینترنت
   

ב لتنــگے هاے مــــــטּ

چــــــرا ؟؟؟
دوشنبه 28 بهمن‌ماه سال 1392 ساعت 13:33 | | نوشته ‌شده به دست مجـــــید | ( نظرات (2) )


(`’·.¸ (`’·.¸*¤* ¸.·’´)¸.·’)
 بیخوבے متاســـــف نباش 

 

تو آمـــבه بوבے ڪه بروے اصلا! 

 

"تــــــو " چه مے בانے چه ترسے ωـت 

                ترس از ڪوچه ے بعــב از פֿـבاحافـــظ؟ 

دو قلــ♥ــب
یکشنبه 27 بهمن‌ماه سال 1392 ساعت 11:16 | | نوشته ‌شده به دست مجـــــید | ( نظرات (3) )

وقتے دو قلــ♥ــب برای یڪـدیگر بتپد…

هیچ فاصلـــ ــہ اے دور نیسـﭞ …


هیچ زمانے زیــــاد نیسـﭞ…


و هیچ عشـــ♥ـــق دیگرے نمے تواند


آن دو را از هم دور کند !


محڪـم تریـטּ برهاטּ عشــ♥ـــق…

اعتمــــــــــــــ♥ــــــــــــاد اسـﭞ…


براے פֿـوבم
شنبه 26 بهمن‌ماه سال 1392 ساعت 11:17 | | نوشته ‌شده به دست مجـــــید | ( نظرات (1) )♥*•♫.•*♥♥*•♫.•*♥♥*•♫.•*♥ براے בل פֿـوבم می‌نویسم … 


 براے בلتنگی‌هایم 

 

براے בغـבغه‌هاے פֿـوבم 

 

براے شانه اے ڪه تڪیه گاهم نیست ! 


 براے בلے ڪه בلتنگم نیست … 

 

براے בستے ڪه نوازشگر زخم‌هایم نیست … 


 براے פֿـوבم می‌نویسم ! 

 بمیرم براے פֿـوבم ڪه اینقـבر تنهاست ! ...

مـــــלּ مے ترســــم
پنج‌شنبه 24 بهمن‌ماه سال 1392 ساعت 19:30 | | نوشته ‌شده به دست مجـــــید | ( نظرات (1) )


╔═════════ ೋღ❤ღೋ ═════════╗ مــלּ از ایـــــלּ تنهایے 


 از ایـــלּ ڪـہ دیر مے آیے 

 

از ایـــלּ ڪـہ روزے بـہ مـלּ بگویے 


 تو بـہ مــלּ نمے آیے 


 مے ترســــم… 


 چرا نمے دانے تو 


 چگونـہ بے تو زماלּ میگذرد 


 بارها ایـــלּ را از פֿـودҐ مے پرســــҐ 

 مـــــלּ مے ترســــم…مے ترســـم… 


وقتے...
پنج‌شنبه 24 بهمن‌ماه سال 1392 ساعت 19:13 | | نوشته ‌شده به دست مجـــــید | ( نظرات (1) )
 نشستــҐ ، פֿـستـہ شدҐ ؛ دیگر قایق نمیسازҐ … 


 پشت دریاها هر פֿـبرے ڪـہ میخواهد باشد باشد ؛ 


 وقتے از تو פֿـبرے نیست قایق میخواهــҐ چڪار ؟ 

 

مرا همیـــלּ جزیرـہ ڪوچڪ تنهایے هایـــҐ بس است ! 


نمیدانے . . . !
شنبه 27 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 19:24 | | نوشته ‌شده به دست مجـــــید | ( نظرات (10) )
 دلҐ פֿـوش نیست . . . 

 غمگینـҐ . . . 
 
ڪسے شاید نمیفهمد . . . 

 ڪسے شاید نمیداند . . . 
 
ڪسے شاید نمیگیرد مرا از دست تنهایے . . . 
 
تو میخوانے ؋قط شعرے و زیر لب آهستـہ میگویے : 

 عجب احساس زیبایے . . . ! 

 تو هــــҐ شاید نمیدانے . . . ! 

عڪسے قدیمی..
شنبه 27 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 19:17 | | نوشته ‌شده به دست مجـــــید | ( نظرات (3) )
 شعر را دوست دارҐ 
  
  
  
 ڪـہ می‌تواند زماלּ را نگـہ دارد 
  
  
  
 و تو را ڪنار مלּ 
  
  
  
 بی‌آنڪـہ پیرت ڪنـҐ 
  
  
  
 و ωـنگینے ڪنـҐ بر شانه‌ات 
  
  
  
 گاهے 
  
  
  
 بـہ مـלּ ؋ڪر ڪלּ 
  
  
  
 مثل دستے ناشناس 
  
  
  
 در بریدـہ اے از عڪسے قدیمی..